ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มสมุนไพร วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายเมธา สิมะวรา ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร วาระปี...

FTI Talk x Podcast สมุนไพรไทย วัตถุดิบสำคัญ ในการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

FTI Talk x Podcast สมุนไพรไทย วัตถุดิบสำคัญ ในการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

รายการ FTI Talk x Podcast สมุนไพรไทย วัตถุดิบสำคัญ ในการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง บทสัมภาษณ์ คุณเมธา สิมะวราประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami