วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพร สู่มาตรฐานสากล และสนับสนุนส่งเสริมการใช้สมุนไพรในประเทศอย่างยั่งยืน

Close Bitnami banner
Bitnami