ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ สมุนไพร ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้ 1. ความคืบหน้าแนวทางการขออนุญาตสถานที่ผลิตและการขึ้นทะเบียนตำรับของยาสมุนไพรสำหรับสัตว์ 2....

ภายในงาน PTT Group Tech & Innovation Day

ภายในงาน PTT Group Tech & Innovation Day

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นายบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล ผู้แทนกลุ่มฯ สมุนไพร เข้าร่วมกิจกรรม Knowledge Sharing และ Networking ภายในงาน PTT Group Tech & Innovation Day โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินการตามแผนงานประจำปีของคณะทำงานฯ S-Curve  & Smart City...

สัมมนา Workshop การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต S-Curve / Smart City

สัมมนา Workshop การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต S-Curve / Smart City

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 นายเมธา สิมะวรา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร เช้าร่วมสัมมนา Workshop การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต S-Curve / Smart City โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อเสนอที่สำคัญต่อภาครัฐในการพัฒนาและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมด้าน Medical & Wellness...

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ สมุนไพร ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้ ความคืบหน้าแนวทางการขออนุญาตสถานที่ผลิตและการขึ้นทะเบียนตำรับของยาสมุนไพรสำหรับสัตว์...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายเมธา สิมะวรา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ได้กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 21...

ประชุมคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 คุณสุรชัย เรืองสุขศิลป์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยา ได้เข้าร่วมประชุมคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม วาระปี 2565 – 2567...

ประชุมการปลดล็อกเอทานอลแปลงสภาพ

ประชุมการปลดล็อกเอทานอลแปลงสภาพ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 คุณเมธา สิมะวรา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปลดล็อกเอทานอลแปลงสภาพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมาคมเอทานอล...

อย. พร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยการพัฒนาระบบบริการออนไลน์ครบวงจร ผ่าน 3 e ภายใต้แนวคิด “อย. ของ่าย ปลอดภัย ได้ที่บ้าน”

อย. พร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยการพัฒนาระบบบริการออนไลน์ครบวงจร ผ่าน 3 e ภายใต้แนวคิด “อย. ของ่าย ปลอดภัย ได้ที่บ้าน”

            อย . พร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยการพัฒนารูปแบบการทำงานผ่านระบบออนไลน์ 3 e ประกอบด้วย 1.e-Submission 2.e-Payment และ 3.e-License ภายใต้แนวคิด อย. ของ่าย ปลอดภัย ได้ที่บ้าน มุ่งเน้นการลดขั้นตอนการทำงาน ลดระยะเวลาให้บริการ...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มสมุนไพร วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายเมธา สิมะวรา ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร วาระปี...

FTI Talk x Podcast สมุนไพรไทย วัตถุดิบสำคัญ ในการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

FTI Talk x Podcast สมุนไพรไทย วัตถุดิบสำคัญ ในการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

รายการ FTI Talk x Podcast สมุนไพรไทย วัตถุดิบสำคัญ ในการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง บทสัมภาษณ์ คุณเมธา สิมะวราประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami