โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณนิพัฒน์สิน ยิ้มแย้ม

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ที่ปรึกษา
คุณไพโรจน์ กวียานันท์ ที่ปรึกษา
คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ ที่ปรึกษา
คุณนิพัฒน์สิน ยิ้มแย้ม ประธาน
คุณสิทธิชัย ตลับนาค รองประธาน
คุณสัญชัย หิรัญญลาวัลย์ เลขาธิการ
คุณไตรรัตน์ ทองสุข เหรัญญิกกลุ่มฯ
คุณทวี ชูทิพย์ นายทะเบียน

 

Close Bitnami banner
Bitnami