วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

ออกแบบชั้นนำ นวัตกรรมล้ำสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

พัฒนาการออกแบบพร้อมทั้งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง

Close Bitnami banner
Bitnami