วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

“อุตสาหกรรมหล่อโลหะเป็นอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ท้าทาย มีประสิทธิภาพสูง ปราศจากมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม และให้ผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับทุกส่วนอย่างเหมาะสม เพื่อผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก”

Close Bitnami banner
Bitnami