ประชุมสามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

ประชุมสามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ โดยได้มีการเเลกเปลี่ยนสถานการณ์ของอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ระหว่างสมาชิก เพื่อให้อุตสาหกรรมหล่อโลหะเติบโตอย่างมั่นคง ทั้งนี้...

FTI Talk x Podcast หล่อโลหะ อุตสาหกรรมต้นน้ำ ปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต

FTI Talk x Podcast หล่อโลหะ อุตสาหกรรมต้นน้ำ ปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต

รายการ FTI Talk x Podcast หล่อโลหะ อุตสาหกรรมต้นน้ำ ปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต บทสัมภาษณ์ คุณพีระเดช ตรงกิจไพศาลประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ  รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ วาระปี 2565-2567

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มหล่อโลหะ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายชูชัย คัมภีเจริญพร...

Close Bitnami banner
Bitnami