ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
ต้อนรับคณะผู้ประกอบการบริษัทอาหารและเครื่องดื่มจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ต้อนรับคณะผู้ประกอบการบริษัทอาหารและเครื่องดื่มจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้ประกอบการบริษัทอาหารและเครื่องดื่มจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Hong Kong Productivity Council...

ORGANIC WEEKEND MARKET Season 2

ORGANIC WEEKEND MARKET Season 2

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์และธรรมชาติ “ORGANIC WEEKEND MARKET Season 2” ตลาดนัดอินทรีย์ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “อาหารปลอดภัย กินผักกลางสวน...

ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 1/2566

นายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ จัดการประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8...

Close Bitnami banner
Bitnami