วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

“ร่วมมือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมเคมีของประเทศไทย โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”

Close Bitnami banner
Bitnami