วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

 เป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรในพืชเศรษฐกิจครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ในพืชเศรษฐกิจอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้คุณภาพ มีนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

Close Bitnami banner
Bitnami