ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครื่องจักรกลและโลหะการ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน...

FTI Talk x Podcast เครื่องจักรกลและโลหะการ มาตรฐานการผลิตฝีมือคนไทย สู่การส่งออก

FTI Talk x Podcast เครื่องจักรกลและโลหะการ มาตรฐานการผลิตฝีมือคนไทย สู่การส่งออก

รายการ FTI Talk x Podcast เครื่องจักรกลและโลหะการ มาตรฐานการผลิตฝีมือคนไทย สู่การส่งออก บทสัมภาษณ์ ดร.สมสิทธิ์ มูลสถานประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami