วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตเสื้อผ้า และเพิ่มมูลค่าสินค้า

Close Bitnami banner
Bitnami