วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในประเทศไทยและยกระดับความสามารถการแข่งขันให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

Close Bitnami banner
Bitnami