ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
คุณอธึก เชิดเกียรติศักดิ์ พร้อมคณะ เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล

คุณอธึก เชิดเกียรติศักดิ์ พร้อมคณะ เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. คุณอธึก เชิดเกียรติศักดิ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก พร้อมด้วย คุณสุจินต์ พิทักษ์ ดร.อำนาจ ยะโสธร คุณปัญจมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ และคุณวรางคณา กลิ่นสุคนธ์ เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมการเซรามิกได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเซรามิก วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายอธึก เชิดเกียรติศักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก...

FTI Talk x Podcast เซรามิค พลิกเศรษฐกิจไทยเติบโต ผลงานชิ้นเอกของไทย ไปไกลต่างแดน

FTI Talk x Podcast เซรามิค พลิกเศรษฐกิจไทยเติบโต ผลงานชิ้นเอกของไทย ไปไกลต่างแดน

รายการ FTI Talk x Podcast เซรามิค พลิกเศรษฐกิจไทยเติบโต ผลงานชิ้นเอกของไทย ไปไกลต่างแดน บทสัมภาษณ์ ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami