ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมการเซรามิกได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเซรามิก วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายอธึก เชิดเกียรติศักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก...

FTI Talk x Podcast เซรามิค พลิกเศรษฐกิจไทยเติบโต ผลงานชิ้นเอกของไทย ไปไกลต่างแดน

FTI Talk x Podcast เซรามิค พลิกเศรษฐกิจไทยเติบโต ผลงานชิ้นเอกของไทย ไปไกลต่างแดน

รายการ FTI Talk x Podcast เซรามิค พลิกเศรษฐกิจไทยเติบโต ผลงานชิ้นเอกของไทย ไปไกลต่างแดน บทสัมภาษณ์ ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami