วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศด้าน Design ยกระดับคุณภาพการส่งออก

พันธกิจ

พันธกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

  • ร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการจัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok และร่วมเป็นตัวแทนรับสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2020 ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  • กำหนดจัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ “TFIC Furniture Outlet เป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนสมาชิกและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย ได้มีเวทีระบายสินค้าในสต็อก และส่งเสริมตลาดเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศให้มีการขยายตัวมากขึ้น
  • เข้าร่วมโครงการรักการอ่าน กับสโมสรโรตารี่หนองแขม มอบชั้นหนังสือและเครื่องกรองน้ำ ให้กับโรงเรียนต่างจังหวัดที่ขาดแคลน
  • เป็นสื่อกลางติดตามผลกระทบด้านการค้าของสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เกี่ยวกับการ จดสิทธิบัตรการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  • เป็นตัวแทนของสมาชิกผู้ประกอบการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
Close Bitnami banner
Bitnami