ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “คิดยกกำลัง 2 ทิศทางอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไทย

ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “คิดยกกำลัง 2 ทิศทางอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไทย

ขอเชิญสัมมนาหัวข้อ “คิดยกกำลัง 2 ทิศทางอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไทย” จัดโดย กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมฯ โดยจะจัดในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Synergy Hall 1 ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์...

กลุ่มฯ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมระดมความคิดเห็น (Workshop) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ (S-Curve และ New S-Curve) ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

กลุ่มฯ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมระดมความคิดเห็น (Workshop) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ (S-Curve และ New S-Curve) ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

คุณสุรเดช บุณยวัฒน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คุณอุดม เสถียรภาพงษ์ ที่ปรึกษากลุ่มไฟฟ้าฯ คุณวิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล เลขาธิการกลุ่มไฟฟ้าฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมระดมความคิดเห็น (Workshop) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก คุณสุรเดข บุณยวัฒน...

FTI Talk x Podcast กลุ่มไฟฟ้าฯ-เครื่องปรับอากาศฯพัฒนา ตู้แช่วัคซีน ฝีมือคนไทย เพื่อคนไทย (1)

FTI Talk x Podcast กลุ่มไฟฟ้าฯ-เครื่องปรับอากาศฯพัฒนา ตู้แช่วัคซีน ฝีมือคนไทย เพื่อคนไทย (1)

รายการ FTI Talk x Podcast กลุ่มไฟฟ้าฯ-เครื่องปรับอากาศฯพัฒนา ตู้แช่วัคซีน ฝีมือคนไทย เพื่อคนไทย ตอนที่ 1 บทสัมภาษณ์ คุณกนิษฐ์ เมืองกระจ่างประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami