ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก คุณสุรเดข บุณยวัฒน...

FTI Talk x Podcast กลุ่มไฟฟ้าฯ-เครื่องปรับอากาศฯพัฒนา ตู้แช่วัคซีน ฝีมือคนไทย เพื่อคนไทย (1)

FTI Talk x Podcast กลุ่มไฟฟ้าฯ-เครื่องปรับอากาศฯพัฒนา ตู้แช่วัคซีน ฝีมือคนไทย เพื่อคนไทย (1)

รายการ FTI Talk x Podcast กลุ่มไฟฟ้าฯ-เครื่องปรับอากาศฯพัฒนา ตู้แช่วัคซีน ฝีมือคนไทย เพื่อคนไทย ตอนที่ 1 บทสัมภาษณ์ คุณกนิษฐ์ เมืองกระจ่างประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami