วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

“ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่การรับรองตามมาตรฐานสากล”

Close Bitnami banner
Bitnami