ข้อบังคับ

Rules

ข้อบังคับกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัดไม้บางและวัสดุแผ่น โดยมีจำนวน 4 ฉบับ

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีมติให้จัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัดไม้บางและวัสดุแผ่นขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระหว่างหมู่สมาชิก โดยมีข้อบังคับดังนี้

Close Bitnami banner
Bitnami