พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม (LCA) เพื่อใช้รองรับมาตรการ CBAM ในเฟสแรก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม (LCA) เพื่อใช้รองรับมาตรการ CBAM ในเฟสแรก

      นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ร่วมเป็นสักขีพยานใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดยนายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง...

ความร่วมมือการจัดงานแสดงสินค้าและสัมมนาร่วมกันในงาน METALEX 2022

ความร่วมมือการจัดงานแสดงสินค้าและสัมมนาร่วมกันในงาน METALEX 2022

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางสาวจงจิตร์ โสวรรณาการ และทีมงาน จากบริษัท อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จำกัด เข้าพบ ประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียม คุณธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ณ ห้อง 1013 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือถึงความร่วมมือการจัดงานแสดงสินค้าและสัมมนาร่วมกันในงาน METALEX...

ประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียม และ กรรมการกลุ่มฯ เข้าพบ ผอ.สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Mtec)

ประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียม และ กรรมการกลุ่มฯ เข้าพบ ผอ.สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Mtec)

นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายวันชัย จงจิตรนันท์ กรรมการกลุ่มฯ เข้าพบ ดร.จิตติ มังคละศิริ ผอ.สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Mtec) เพื่อร่วมหารือและติดตามความคืบหน้าโครงการ...

กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียมและ MTEC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (LCA) ของประเทศ

กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียมและ MTEC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (LCA) ของประเทศ

นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม นำสมาชิก เข้าร่วมการอบรมภายใต้โครงการ “การจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเพื่อรองรับมาตรการ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)” จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)...

กลุ่มอลูมิเนียมเริ่มขับเคลื่อนค่ากลางคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) (28 เมย.2565)

กลุ่มอลูมิเนียมเริ่มขับเคลื่อนค่ากลางคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) (28 เมย.2565)

นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม นำสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมหารือกับทาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะเเละวัสดุเเห่งชาติ(MTEC), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เดินหน้าจัดทำค่ากลางคาร์บอนฟุตปริ้นท์ตลอดจนทำการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม...

Close Bitnami banner
Bitnami