ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ วาระปี 2565-2567

        เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ ได้กำหนดจัดการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 ปี 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ วาระปี 2565-2567         โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก...

ลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย ขยายผลจากงาน CCPOT GRAND EXPOSITION หนุนชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

ลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย ขยายผลจากงาน CCPOT GRAND EXPOSITION หนุนชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

16 มีนาคม 2565 กระทรวงวัฒนธรรมจับมือ 7 องค์กรเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย ขยายผลจากงาน CCPOT GRAND EXPOSITION หนุนชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน 7 องค์กรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับกระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้ 1. สมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย (THTA)...

FTI Talk x Podcast หัตถกรรมสร้างสรรค์ ต่อยอดภูมิปัญญาไทย พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยฯ

FTI Talk x Podcast หัตถกรรมสร้างสรรค์ ต่อยอดภูมิปัญญาไทย พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยฯ

รายการ FTI Talk x Podcast หัตถกรรมสร้างสรรค์ ต่อยอดภูมิปัญญาไทย พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยฯ คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิตประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami