ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
ธนาคาร SME D Bank ออกสินเชื่อ BCG Loan เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ SME ที่ดำเนินธุรกิจ หรือมีแผนธุรกิจ ในโมเดล BCG

ธนาคาร SME D Bank ออกสินเชื่อ BCG Loan เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ SME ที่ดำเนินธุรกิจ หรือมีแผนธุรกิจ ในโมเดล BCG

เรียน สมาชิก ส.อ.ท. ด้วย ธนาคาร SME D Bank ออกสินเชื่อ BCG Loan เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ SME ที่ดำเนินธุรกิจ หรือมีแผนธุรกิจ ในโมเดลB - Bio Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ)C - Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน)G - Green Economy (เศรษฐกิจสีเขียว)ในการนี้...

การสัมมนา ในหัวข้อ Digital Logistics Platforms: The Future of the Industry ภายในงาน FTI Expo  2022

การสัมมนา ในหัวข้อ Digital Logistics Platforms: The Future of the Industry ภายในงาน FTI Expo 2022

เรียน ท่านผู้ประกอบการที่สนใจ 📢📢📢ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ Digital Logistics Platforms: The Future of the Industry ภายในงาน FTI Expo 2022🌍🌍🌍จัดโดยสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์...

ไทยต้องรับมืออย่างไร? กับจุดเปลี่ยนระเบียบโลกใหม่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสภาวะเงินเฟ้อที่ยังรุนแรงต่อเนื่อง

ไทยต้องรับมืออย่างไร? กับจุดเปลี่ยนระเบียบโลกใหม่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสภาวะเงินเฟ้อที่ยังรุนแรงต่อเนื่อง

    14 มิถุนายน 2565 คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสายงานสื่อสารองค์กร ร่วมเสวนางาน Morning Talk ครั้งที่ 3 เรื่อง จุดเปลี่ยนระเบียบโลกใหม่ อนาคตที่อุตสาหกรรมไทยต้องเผชิญ จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม...

นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กับเลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กับเลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคุณสืบศักดิ์ สืบภักดี เลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะฯ เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล...

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย-เชียงใหม่ พร้อมเต็มสูบ!! จัดงาน “FTI EXPO 2022” 29 มิ.ย.-3 ก.ค.นี้ ขานรับเปิดประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย-เชียงใหม่ พร้อมเต็มสูบ!! จัดงาน “FTI EXPO 2022” 29 มิ.ย.-3 ก.ค.นี้ ขานรับเปิดประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 - นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ส.อ.ท....

ประธาน ส.อ.ท. นำคณะ พบผู้ว่าฯเชียงใหม่ ขับเคลื่อนจัดงาน FTI EXPO 2022

ประธาน ส.อ.ท. นำคณะ พบผู้ว่าฯเชียงใหม่ ขับเคลื่อนจัดงาน FTI EXPO 2022

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. นายทวี ปิยะพัฒนา ,นายอภิชิต ประสพรัตน์ ,นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ,ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ ,นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ,นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ พร้อมด้วยคณะกรรมการ...

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม แสดงความยินดีประธาน ส.อ.ท. ท่านใหม่ พร้อมร่วมมือและสนับสนุนขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม แสดงความยินดีประธาน ส.อ.ท. ท่านใหม่ พร้อมร่วมมือและสนับสนุนขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารส.อ.ท. เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

ประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2565(19)

ประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2565(19)

        สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสกรรม จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2563 – 2565 ครั้งที่ 4/2565(19) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม Passion (802) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

Close Bitnami banner
Bitnami