รายการ FTI Talk x Podcast

ทางออกอุตสาหกรรมอาหารไทย ยกเครื่องใหม่ ไม่แพ้ชาติใดในโลก

บทสัมภาษณ์ คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หัวข้อ : ทางออกอุตสาหกรรมอาหารไทย ยกเครื่องใหม่ไม่แพ้ชาติใดในโลก

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=1YsbXVrXSg8
Close Bitnami banner
Bitnami