รายการ FTI Talk x Podcast

อัญมณีและเครื่องประดับไทย อุตสาหกรรมทำเม็ดเงินของประเทศ

บทสัมภาษณ์คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=WdPBQ6YcuRg

Close Bitnami banner
Bitnami