รายการ FTI Talk x Podcast

เจาะลึกเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ อุตสาหกรรมสำคัญในช่วง COVID-19

บทสัมภาษณ์ คุณอดิศร อาภาสุทธิรัตน์
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=wX4WBmLhmyQ

Close Bitnami banner
Bitnami