รายการ FTI Talk x Podcast

เหล็ก อุตสาหกรรมพื้นฐาน เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ

บทสัมภาษณ์ คุณนาวา จันทนสุรคน
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z7P0yOt7Ef0

Close Bitnami banner
Bitnami