รายการ FTI Talk x Podcast

บรรจุภัณฑ์ ตัวช่วยหลักในการสร้างมูลค่าสินค้า

บทสัมภาษณ์ คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=qadE_ExVBwo

Close Bitnami banner
Bitnami