รายการ FTI Talk x Podcast

สมุนไพรไทย วัตถุดิบสำคัญ ในการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

บทสัมภาษณ์ คุณเมธา สิมะวรา
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=870bQYPnI1Y

Close Bitnami banner
Bitnami