รายการ FTI Talk x Podcast

อลูมิเนียม อุตสาหกรรมต้นทาง สู่ผลผลิตระดับประเทศ

บทสัมภาษณ์ คุณธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=PeJnitScWZs

Close Bitnami banner
Bitnami