รายการ FTI Talk x Podcast

แนวทางสู่การยกระดับ อุตสาหกรรมยาไทย

บทสัมภาษณ์ บุศรินทร์ วนาสวัสดิ์
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยา
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=-TFBmPWkGR4

Close Bitnami banner
Bitnami