รายการ FTI Talk x Podcast

เจาะลึกเบื้องหลังการก่อสร้าง ‘โรงพยาบาลสนาม’

บทสัมภาษณ์
1. คุณวิกรม วัชระคุปต์ ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง
2. คุณศาณิต เกษสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=MmPr3STFBDQ

Close Bitnami banner
Bitnami