รายการ FTI Talk x Podcast

วิวัฒนาการ การเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=JO3qj5bElZ8

รายการ FTI Talk x Podcast

พูดคุยเรื่องที่ใช่ ของอุตสาหกรรมไทยวันนี้ กับ ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ

บทสัมภาษณ์คุณธำรงค์ ธิติประเสริฐ
ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=bSgH_jUTSgE

Close Bitnami banner
Bitnami