รายการ FTI Talk x Podcast

“ดิจิทัล” อุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=mRcNAz9p_K

Close Bitnami banner
Bitnami