รายการ FTI Talk x Podcast

เขย่าอุตฯ เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องมือสำคัญในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

บทสัมภาษณ์ คุณญาณพล ลิมปนะโชคชัย
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=8ETtECdcEtQ

Close Bitnami banner
Bitnami