รายการ FTI Talk x Podcast

จากวัตถุดิบ สู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต่อยอดธุรกิจเพิ่มมูลค่ามหาศาล

บทสัมภาษณ์คุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=tgV9L4kocDs

Close Bitnami banner
Bitnami