รายการ FTI Talk x Podcast

เครื่องจักรกลและโลหะการ มาตรฐานการผลิตฝีมือคนไทย สู่การส่งออก

บทสัมภาษณ์ ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=r1wBT58bthE

Close Bitnami banner
Bitnami