รายการ FTI Talk x Podcast

“รองเท้า” ขับเคลื่อนตลาดทุน เกื้อหนุนแรงงานไทย

บทสัมภาษณ์คุณธำรงค์ ธิติประเสริฐ
ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=EJBv8id5C2I

Close Bitnami banner
Bitnami