รายการ FTI Talk x Podcast

ส่องอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมกับกลยุทธ์การดูแลสิ่งแวดล้อมฯ

บทสัมภาษณ์ คุณธีระพล ติรวศิน
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=B9OQb1ce7Ow

Close Bitnami banner
Bitnami