รายการ FTI Talk x Podcast

ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม “ผลิตภัณฑ์ยาง” จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำฯ

บทสัมภาษณ์คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=kJrv4FnfWKM

Close Bitnami banner
Bitnami