รายการ FTI Talk x Podcast

แนวโน้มสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ หลังเผชิญภาวะวิกฤติ COVID-19

คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์
รองประธานและโฆษก กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Lfzi95-hgP0

Close Bitnami banner
Bitnami