รายการ FTI Talk x Podcast

ต่อเรือ ซ่อมเรือฯ อุตสาหกรรมสำคัญ หลอดเลือดใหญ่ของประเทศไทย

บทสัมภาษณ์ ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือ ซ่อมเรือ และก่อสร้างงานเหล็ก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=KQ-5BF-zFqA

Close Bitnami banner
Bitnami