รายการ FTI Talk x Podcast

วิเคราะห์เหตุการณ์ ไฟไหม้ โรงงานกิ่งแก้ว ไปกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

บทสัมภาษณ์

คุณชัยวัฒน์ นิยมการ
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“ไม่มีสารใด ไม่อันตราย แต่ขึ้นอยู่กับการจัดการ การรู้จักใช้ และความรับผิดชอบต่อสังคม….เคมี สิ่งสำคัญของการดำรงชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ”

พบกับการสัมภาษณ์พิเศษ ประเด็นร้อน พร้อมถอดบทเรียนครั้งสำคัญ กรณีไฟไหม้ โรงงานกิ่งแก้ว “หมิงตี้”

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=_LFlvfHfPZ0

Close Bitnami banner
Bitnami