รายการ FTI Talk x Podcast

เซรามิค พลิกเศรษฐกิจไทยเติบโต ผลงานชิ้นเอกของไทย ไปไกลต่างแดน

บทสัมภาษณ์ ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=KQ-5BF-zFqA

Close Bitnami banner
Bitnami