รายการ FTI Talk x Podcast

Smart Textile เทคโนโลยีก้าวสำคัญจากสิ่งทอ สู่ Safety วีรบุรุษ ระดับโลก

บทสัมภาษณ์
คุณสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณสมคิด รัตนประภาพร
กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ / นายกสมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=-VrY0CY3Htg

Close Bitnami banner
Bitnami