รายการ FTI Talk x Podcast

อุตสาหกรรม “ไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น” ปรับธุรกิจเดินหน้าพัฒนาไม่หยุดยั้ง

คุณปิงซุน หวัง
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=h-NtDKmrs0U

Close Bitnami banner
Bitnami