รายการ FTI Talk x Podcast

จุดเปลี่ยนโลกพลังงาน ผ่านวิกฤติ COVID-19 กับอุตสาหกรรมฯ ปิโตรเลียม

คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=65LSXILmgLk

Close Bitnami banner
Bitnami