กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2564  รายละเอียดประกาศ https://qrgo.page.link/Tn9Mx

ที่มา: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงสาธารณสุข

Close Bitnami banner
Bitnami