รายการ FTI Talk x Podcast

หัตถกรรมสร้างสรรค์ ต่อยอดภูมิปัญญาไทย พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยฯ

คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=jhLYKGl_yFg

Close Bitnami banner
Bitnami