รายการ FTI Talk x Podcast

สร้างโอกาสจากเทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์สิ่งมีชีวิตด้วยระบบฯ

ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=wRejT1ZXZxY

Close Bitnami banner
Bitnami